pl en de

Współpraca z uczelniami

Od wielu lat współpracujemy ściśle z Politechniką Poznańską. W przeciągu kilkunastu lat stowrzyliśmy wiele nietypowych instalacji i urządzeń wykorzystywanych do prac badawczych, dla dydaktyki oraz na potrzeby komercyjne uczelni.
Jednym z pierwszych zadań które zrealizowaliśmy było zaprojektowanie i wykonanie układów chłodniczych do tzw. komory ATP, służącej do atestacji izolacyjności w transporcie drogowym.

Kolejne zadania dotyczyły budowy mniejszych stanowisk badawczych umożliwiających zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami freonowych instalacji chłodniczych. Po kilku latach stanowiska zostały zebrane w jednej sali i w ten sposób powstało laboratorium chłodnictwa.