pl en de
Powrót

Suszarki kondensacyjne

Suszarki kondensacyjne GROBELNY

Suszenie kondensacyjne drewna to nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne rozwiązanie techniczne. W przeciwieństwie do tradycyjnego procesu suszenia wilgotne i nagrzane powietrze po przejściu przez stos drewna nie jest wyrzucane do atmosfery. Ciepło zawarte w masie powietrza jest całkowicie wykorzystane do podgrzewania suszarni, a wykroplona w agregacie suszarniczym woda o niskiej temperaturze jest odprowadzana na zewnątrz pomieszczenia. Wykorzystane jest tu rozwiązanie potocznie zwane pompą ciepła.

Zalety

Podstawową zaletą proponowanego przez naszą firmę systemu kondensacyjnego jest możliwość uzyskania drewna najwyższej jakości – bez spękań, przebarwień, odkształceń itp. Jest to spowodowane niższą temperaturą procesu suszenia, stosunkowo niską prędkością przepływu powietrza w komorze. Suszarnia kondensacyjna jest całkowicie przyjazna dla środowiska oraz dla najbliższego otoczenia. Niskie koszty inwestycyjne. Nie ma potrzeby budowania kotłowni. Nie ma potrzeby zatrudniania stałej obsługi. Jako komorę suszarniczą można zaadaptować istniejące pomieszczenia bez kosztownych inwestycji. Zużycie energii elektrycznej jest porównywalne z tradycyjną suszarnią. W trakcie procesu suszenia w zasadzie nie ma potrzeby grzania komory. Podgrzanie suszarni jest potrzebne tylko w dwóch przypadkach : przed uruchomieniem agregatu suszarniczego (temperatura początkowa cyklu dla drewna miękkiego to ok. +18°C, dla drewna twardego ok. +28°C) w końcowym etapie suszenia grubego twardego drewna Poza wyżej opisanymi przypadkami dodatkowe źródła ciepła w suszarni należy bezwzględnie wyłączyć.

Wady

Niższa temperatura komory w porównaniu do tradycyjnego procesu powoduje wydłużenie czasu suszenia o ok. 30% przy drewnie miękkim, ok. 50% w przypadku grubych elementów twardego drewna.

Wymagania

Przegrody budowlane komory suszarniczej powinny zapewniać dobrą izolacyjność cieplną (minimum 12cm styropian lub odpowiednik PU).

Ułożenie drewna w suszarni

Drewno ułożone w poprzek przepływającego powietrza musi wypełniać możliwie szczelnie cały przekrój suszarni. W przypadku braku takiej możliwości wolne przestrzenie należy zastawić odpowiednimi przegrodami. Schemat ideowy - przekrój przez pomieszczenie suszarni

Podstawowe zasady suszenia kondensacyjnego

Po załadowaniu drewna komorę należy podgrzać przy pracujących wentylatorach obiegowych do temperatury minimum +18°C (drewno miękkie) lub minimum +28°C (drewno twarde). Czas przetrzymania w zadanej temperaturze minimum 24h. W czasie podgrzewania drewna agregat suszarniczy musi być podłączony do sieci elektrycznej. Uwaga: przed pierwszym włączeniem agregatu wilgotność względna powietrza nie powinna być niższa niż 90%rH dla drewna miękkiego i 97%rH dla drewna twardego. Grube elementy z drewna twardego zaleca się przetrzymać minimum 24h w wilgotności ok. 100%rH. Suszenie należy prowadzić wg szczegółowych opracowań technologicznych a w przypadku ich braku wg zasad podanych na dostarczonym z suszarką wykresie. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury należy włączyć przewietrzanie komory tak by temperatura nie przekraczała dopuszczalnych wartości. Po osiągnięciu odpowiedniej suchości drewna należy wyłączyć agregat i przez okres kilku godzin do kilku dni wystudzić powoli drewno. Pozwoli to na wyrównanie wilgotności w całej masie i rozładowanie naprężeń. Przeciętny czas suszenia drewna do wilgotności 8% wynosi 12 dni (drewno miękkie) lub 30 do 60 dni (drewno twarde). Skracanie cyklu może prowadzić do pękania drewna lub jego zasklepienia.

Kondensacyjne osuszacze wykonywane są na zamówienie dla drewna miękkiego i twardego dla komór o pojemności od 5 do 100m3 drewna. W zależności od wielkości są ruchome (na kołach) lub stacjonarne. Sterowanie ręcznie lub półautomatycznie. Moc zainstalowana od 2kW do 30kW.